Graaf- en legwerkzaamheden

Gestuurde boren

Glasvezelkabels blazen

Lassen en monteren

Ervaring om te vertrouwen

Gestuurde boren

Horizontaal gestuurd boren of horizontal directional drilling is een sleufloze techniek die gebruikt wordt voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur.

Eén van de specialismen die EMKA INFRA B.V. in eigen huis heeft is horizontal directional drilling (HDD). Met deze techniek kunnen complexe tracés gerealiseerd worden. Het kruisen van bijvoorbeeld wegen, watergangen of bomen is met deze sleufloze techniek vaak mogelijk. Groot voordeel is dat er minimaal impact ontstaat voor de bovengrondse omgeving en dat de kosten voor de aanleg van het complexe tracé relatief laag zijn. Euronet beschikt over negen eigen gestuurde boormachines.

Gestuurde boring

De boring wordt gestuurd met een sensor die op een boorkop is bevestigd. In het gegraven boorgat wordt betoniet, een in de natuur voorkomende kleisoort, gespoten. Zodra het boorgat de overkant heeft bereikt, wordt een buis door het zachte betoniet teruggehaald. Door de buis worden de glasvezelkabels vervolgens geblazen.

Boring

De oplossing is even verassend als specialistisch. 

Waar bovengronds geen ruimte is, is ondergronds de weg vrij. Door gestuurd te boren overbruggen we afstanden tot honderden meters. Sleufloos. Met een minimum aan overlast voor mens en milieu. Het is een specialisme dat vraagt om de juiste kennis en technieken.

Gespecialiseerd in Civiele infrastructuur & Spoor infra

Gestuurde boren

Gestuurd boren is een sleufloze techniek die gebruikt wordt voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur. Het houdt in dat we kabels en leidingen onder de grond aan kunnen leggen zonder het maken van een sleuf, waardoor er geen beschadiging en/of overlast ontstaat op maaiveld niveau

Jong en Dynamisch

EMKA Infra bv is een jonge onderneming, waarbinnen een schat aan infratechniek is gebundeld. Wij gaan voor een lange termijn relatie met onze klanten, waarbij wij onze klanten bijstaan vanaf het allereerste advies, het nakomen van afspraken en het werken met hoogwaardige producten. Hierbij staat klantgerichtheid en service hoog in het vaandel. Uiteraard is Emka Infra B.V. ISO 9001 en VCA** gecertificeerd en gaan wij voor een veilige, gezonde en duurzame werk- en leefomgeving.

 

EMKA INFRA Medewerkers

Onze medewerkers zijn bekend met alle veiligheidseisen en werken snel en slagvaardig. Daarnaast beschikken wij over eigen materieel – denk bijvoorbeeld aan kranen en graafmachines – zodat we direct aan de slag kunnen.

Veiligheid gaat in onze visie hand in hand met kwaliteit. Door voldoende investeringen in instructie en onderricht is één van de pilaren van Emka infra bv waarop het veiligheidsbeleid is gebouwd. Onze doelstelling op het gebied van veiligheid is simpel: “iedereen elke dag, veilig en gezond naar huis.”

Stel uw vragen